Program Jämt-trønderske historiedagar med påmeldingslenke

JTH_F3e_2018_0227_Inbj och program

Reklamer
Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Nytt etter årsmøtet 17. mars

Årsmøtet vart avvikla i Prestegårdslåna på Melhus laurdag 17. mars med heile 40 påmeldte deltakarar. Det nye styret består av Carl Oscar Halvas-Svendsen, Ann-Mari Aas Haugness, Hege Aannø Kraft, Aud Mikkelsen Tretvik og Arnfinn Volden. Tretvik vart attvald som styreleiar. Vara til styret er Brynhild Aftret, Jan Habberstad, Svein Olav Meistad, Harald Høen og Jan Fred Paasche.

Det største prosjektet i næraste framtid er Dei jämt-trønderske historiedagane som blir arrangert 25.-27. mai på Væktarstua i Tydalen med Armfeldttoget som tema. Påmeldingsfrist til lågpris innan 12. april, til fullpris innan 10. mai (sjå eige program).

Etter årsmøteforhandlingane var det foredrag og omvising i Prestegårdslåna, mellom anna med orientering om bygging av modellar av den gamle kyrkja og av prestegardslåna.

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Jämt-trønderske historiedagar 25.-27. mai 2018

Dei jämt-trønderske historiedagane blir arrangert 25.-27. mai 2018 på Væktarstua i Tydalen. Programmet denne gongen er knytt til Armfeldttoget i 1718 og avslutninga av Store nordiske krig. Blant foredragshaldarane er m.a. Geir Pollen, Anders Hansson og Frode Lindgjerdet. Program med påmeldingsskjema blir tilgjengelig først på nyåret.

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 17. mars 2018 i Prestegårdslåna på Melhus

Årsmøte blir neste gang i Gauldalsdistriktet og blir halde i Prestegårdslåna på Melhus laurdag 17. mars. Årsmøtedokumenta blir sendt ut fire veker i forvegen.

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Adresseliste laga februar 2017

Adresseliste laga februar 2017

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Årsmøte i Sør-Trøndelag Historielag 18.3.2017

Årsmøtet blir halde laurdag 18. mars på Ferstad gård i Trondheim med Byåsen Historielag som lokal arrangør. Lokallaga kan møte med to representantar kvar.

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Jämt-trønderske historiedagar 12.-14. august i Sveg

Dei tradisjonsrike Jämt-trønderske historiedagane blir i år arrangert i Sveg i Härjedalen 12.-14. august. Det er i år 60 år sidan oppstart av desse treffa for historieinteresserte på tvers av kjølen. Tema denne gongen er tekstilar og Härjedalens historie. Arrangørane har lykkast å få ei rekkje spesialistar på temaa frå både Noreg og Sverige som foredragshaldarar. Programmet inneheld dessutan to ekskursjonar og orientering om handverkskursa på Bäckedals folkhögskola der arrangementet er forlagt.

Heile konferansen med utflukter, overnatting og alle måltid kostar SEK 1500. Påmeldingsfristen er 1. juli. Ved påmelding, bruk skjema som det finst lenke til i utlagte program. JTH_inbjudan_2016_5

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar