Trondheim på film, del 2

For lokalhistorisk interesserte er det mulig å sjå del 2 av ein serie historiske filmar frå Trondheim på kino, enten under den pågåande filmfestivalen Kosmorama eller seinare.

Trondheim på film, del 2

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 14.3.2020 i Mostadmarka

Årsmøtet blir halde 14. mars i Mostadmarka med Mostadmark Jernverks Venner som lokal arrangør. Innkalling med saksliste og saksdokument er sendt ut til medlemslaga. Vedlagt her er programutkast for Jämt-trønderske historiedagar.

Programutkast 1.3.2020

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Jämt-trønderske historiedagar 14.-16. august 2020

Jämt-trønderske historiedagar blir i år halde 14.-16. august i Hammarstrand i Ragunda kommune aust i Jämtland. Tema for årets historiedagar er skogen, fløtinga og vasskrafta. Program vil liggje føre til årsmøtet i mars.

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 14. mars 2020

Årsmøte i Sør-Trøndelag Historielag blir halde 14. mars i Mostadmarka med Mostadmark Jernverks Venner som lokalt vertskap. Innkalling med sakliste blir sendt ut til lokallaga fire veker i forvegen.

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 16. mars 2019

Årsmøte 2019 blir på Oppdal bygdemuseum med Oppdal Historielag som lokalt vertsskap og blir halde laurdag 16. mars. Innkalling med sakspapir blir sendt ut til laga seinast fire veker i forvegen.

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Haustmøte 24. november

Haustmøtet for tillitsvalde i lokallaga vart halde på Ringve Museum laurdag 24. november. Hovudtema var bygningsvern. Direktør ved Ringve, Ivar Roger Hansen, held eit foredrag om brannen på Ringve, brannvernet og restaureringa etter brannen. Museumspedagog Lars Erik Brustad Melhus ga ei spesialomvising i den restaurerte hovudbygningen. Universitetslektor Thor-Aage Kaminka Heiberg snakka om bygningsvern i eit handverkarperspektiv. Rita Elvira Husby presenterte Skaun Historielags vurderingar når det gjeld forsikring av bygningar tilhøyrande Skaun Bygdamuseum. Avslutningsvis held Kari Lindbekk eit foredrag om befolknings- og næringsutvikling i Trøndelag frå 1769 – 1946. – Referat og presentasjon frå møtet er sendt ut til laga.

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Haustmøte 24. november

Haustens møte for tillitsvalde blir laurdag 24. november kl. 10-16. Møtet blir halde på Ringve denne gongen, hovudtema blir bygningsvern, og ein av programpostane blir orientering om brannen på Ringve og restaureringa etter brannen. Detaljert program med påmeldingsinformasjon blir sendt ut til laga ca. ein månad i forvegen.

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar