Jämt-trønderske historiedagar 25.-27. mai 2018

Dei jämt-trønderske historiedagane blir arrangert 25.-27. mai 2018 på Væktarstua i Tydalen. Programmet denne gongen er knytt til Armfeldttoget i 1718 og avslutninga av Store nordiske krig. Blant foredragshaldarane er m.a. Geir Pollen, Anders Hansson og Frode Lindgjerdet. Program med påmeldingsskjema blir tilgjengelig først på nyåret.

Reklamer
Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 17. mars 2018 i Prestegårdslåna på Melhus

Årsmøte blir neste gang i Gauldalsdistriktet og blir halde i Prestegårdslåna på Melhus laurdag 17. mars. Årsmøtedokumenta blir sendt ut fire veker i forvegen.

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Adresseliste laga februar 2017

Adresseliste laga februar 2017

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Årsmøte i Sør-Trøndelag Historielag 18.3.2017

Årsmøtet blir halde laurdag 18. mars på Ferstad gård i Trondheim med Byåsen Historielag som lokal arrangør. Lokallaga kan møte med to representantar kvar.

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Jämt-trønderske historiedagar 12.-14. august i Sveg

Dei tradisjonsrike Jämt-trønderske historiedagane blir i år arrangert i Sveg i Härjedalen 12.-14. august. Det er i år 60 år sidan oppstart av desse treffa for historieinteresserte på tvers av kjølen. Tema denne gongen er tekstilar og Härjedalens historie. Arrangørane har lykkast å få ei rekkje spesialistar på temaa frå både Noreg og Sverige som foredragshaldarar. Programmet inneheld dessutan to ekskursjonar og orientering om handverkskursa på Bäckedals folkhögskola der arrangementet er forlagt.

Heile konferansen med utflukter, overnatting og alle måltid kostar SEK 1500. Påmeldingsfristen er 1. juli. Ved påmelding, bruk skjema som det finst lenke til i utlagte program. JTH_inbjudan_2016_5

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Årboka Trønderveven 2016

Trønderveven kjem i 2016 til å ha fokus på gjenstandsmateriale/handverksprodukt og har fått arbeidstittelen «folkelig kreativitet». Artikkelstoffet kan ta for seg gjenstandar av ulike materialtypar og storleikar, og det kan ta for seg sjølve gjenstanden, kunsten/handverket og/eller kunstnaren/kunsthandverket. Ta kontakt med redaksjonen for tips om artikkelstoff/-forfattarar. Hovudredaktør er denne gongen Randi Nygaard Lium ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Øvrige redaksjonsmedlemmer er Anne Grete Sandstad, Tone Mørkved og Aud Mikkelsen Tretvik.

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar

Gratis klassesett av årboka Trønderveven 2015

Årboka Trønderveven 2015 hadde «Krigens kulturminner» som tema. Første opplag vart trykt på feil papir, så bildestoffet kjem ikkje heilt til sin rett, men det tekstlige innhaldet er det ikkje noko feil med. Sør-Trøndelag historielag delte ut klassesett av sin del av dette opplaget under årsmøtet. Viss andre historielag ønsker å gi klassesett til «sin» skole, ta kontakt med årboksredaksjonen ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

 

Publisert i Generelt | Legg igjen en kommentar